Політика конфіденційності

 • Вітаю вас Гість! Як ви же зауважили на цьому сайті відображаються рекламні повідомліня від партнерів Google Ads, це пороблено з метою зменьшення витрат на побудову цілої інфрастурутури Crowdsource. Ми, запускаємо це у тестовому режимі, та зокрема транслюємо рекламу нашим гостям. Якщо ти є користувач, то цієї реклами є уникнути, реєструючи облікового запису у нашій спільноті крудгіг-спеціалістів аби не заважали рекламні повідомлння для отримання важливих кваліфікованих послуг.
 • У цьому опитуванні ми просимо Вас відповісти на декілька запитань, у котрих ми зможемо надавати ширші можливості та перспективні професії.
Статус
Закрита.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ​

Політика конфіденційності та обробки персональних даних (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку Адміністратор може отримати про Користувача під час використання ним Сайту та під час виконання Адміністратором Умов та правил.

Використання Сайту означає беззаперечну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту.

I. ТЕРМІНИ і ВИЗНАЧЕННЯ​

1.1. Умови Політики регулюють відносини Адміністратора та Користувача та містять наступні терміни та визначення:

1.1.1. Адміністратор — особа, яка здійснює адміністрування Сайту, розміщеного в мережі Інтернет за URL-посиланням: https://crowdsource.pro/

1.1.2. Сайт — електронний ресурс, розміщений у мережі Інтернет під доменною назвою crowdsource.pro

1.1.3. Користувач — суб'єкт персональних даних, фізична особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет, яка відвідала Сайт, що прийняла Умови та правила, та розповсюджує свої персональні дані або персональні дані іншої особи на підставі належно засвідчених повноважень для отримання інформації на Сайті Адміністратора.

1.1.4. Умови та правила — ліцензійний договір (публічна оферта), розташований на Сайті за URL посиланням: https://crowdsource.pro/, що містить адресовану одному або декільком особам пропозицію, яка досить виразно висловлює намір особи, яка зробила таку пропозицію, вважати себе уклавши договір з Користувачем, якою буде прийнято цю пропозицію.

1.1.5. Персональні дані — інформація про Користувача, що прямо або опосередковано відноситься до нього, збережена Адміністратором у будь-якій формі та наявна у нього в розпорядженні, що відповідає ознакам достатньої для ідентифікації конкретного Користувача як сама по собі, так і у поєднанні з іншою інформацією.

1.1.6. Обробка персональних даних — будь-які дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.7. Поширення персональних даних — дії, спрямовані як на ознайомлення з такими даними невизначеного кола осіб (наприклад, за допомогою засобів), так і передача персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних).

1.1.8. Використання персональних даних — дії, що породжують за собою юридичні наслідки для суб'єктів Персональних даних, що виражаються у вчиненні Адміністратора або третіх осіб, які отримали до них доступ без згоди суб'єкта Персональних даних для прийняття рішень або вчинення інших дій, які іншим чином зачіпають права та свободи суб'єкта персональних даних або інших осіб.

1.1.9. Конфіденційність персональних даних — інституція нерозповсюдження Персональних даних Адміністратором або третіми особами, які отримали до них без згоди суб'єкта Персональних даних, який є загальнообов'язковим для Адміністратора та інших осіб, які мають справу з персональними даними.

1.2. Інші терміни, не визначені в цьому розділі, трактуються відповідно до тексту цього документу. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну, слід керуватися тлумаченням термінів, визначеним: насамперед — законодавства України, потім - сформованим (загальновживаним) у мережі Інтернет (на відповідних Інтернет джерелах) та практиці ділового обороту.

1.3. У своїй діяльності щодо виконання цього документа Сторони керуються чинним законодавством України.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ​

2.1. Ця Політика є додатком Умов та правил, розроблених з метою забезпечення захисту Персональних даних Користувача, дотримання конфіденційності інформації, отриманої в межах діяльності Сайту, спрямованої на виконання зобов'язань Адміністратора, визначає політику Адміністратора щодо обробки персональних даних, містить відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних даних, та регламентується нормами чинного законодавства України про персональні дані та інші нормативно-правові акти в тому числі Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради із захисту фізичних осіб щодо обробки персональних даних та вільного переміщення таких даних (GDPR).

2.2. Ця Політика визначає порядок обробки персональних даних Користувача.

2.3. Ця Політика розроблена для забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина під час обробки його персональних даних.

2.4. В рамках цієї Політики метою Обробки персональних даних є виконання Адміністратором Умов та правил, включно просування Сайту на ринку, а також статистичні та (або) дослідні цілі.

2.5. Адміністратор обробляє Персональні дані Користувача лише в обсязі, необхідному для досягнення мети обробки персональних даних. Реалізація Адміністратором Умов і правил може включати інформування за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

2.6. Адміністратор є особою, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та/або здійснює Обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з Персональними даними. Надання Персональних даних здійснюється Користувачем за допомогою Сайту та (або) через послуги телефонного зв'язку, електронної пошти за допомогою власних інформаційно-технічних засобів передачі даних.

2.7. Користувач підтверджує, що самостійно приймає рішення про надання його персональних даних та дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Ухвалення умов цієї Політики Користувачем є згодою на обробку персональних даних. Користувач підтверджує, що згода на Обробку персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою.

2.8. Адміністратор має право відправляти інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення, рекламні проспекти, пробники та інший рекламний матеріал на електронну пошту та мобільний телефон Користувача за його згодою, вираженого за допомогою вчинення ним дій, що однозначно ідентифікують цього абонента та дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання повідомлення . Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування Адміністратора про свою відмову через направлення відповідної заяви за допомогою Сайту зворотного зв'язку, встановленого на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача про Сайт, надсилаються автоматично та не можуть бути відхилені Користувачем.

2.9. У разі якщо на виконання Умов та правил виявиться необхідність передачі Адміністратором персональних даних Користувача певному колу осіб, Користувач дає свою згоду на передачу персональних даних третім особам виключно для реалізації вищезгаданих Умов та правил. У випадку, якщо Адміністратор доручає Обробку персональних даних Користувача іншій особі, відповідальність перед Користувачем за дії цієї особи несе Адміністратор. Обробка персональних даних здійснюється у повній відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів, персональні дані Користувача за жодних умов не підлягають розкриттю на широкий загал.

2.10. Персональні дані не можуть бути використані з метою заподіяння майнових та моральної шкоди громадянам, обмеженням реалізації законних прав і свобод людини та громадянина.

III. СКЛАД та ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА​

3.1. У зв'язку з тим, що персональні дані підлягають Обробці для виконання Умов та правил Адміністратором, при Обробці персональних даних повинні бути забезпечені точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках та актуальність щодо цілей Обробки персональних даних. До персональних даних, обробку яких здійснює Адміністратор, можуть належати:
 • анкетні дані (ім'я та прізвище.);
 • ім'я користувача (логін);
 • Адреса електронної пошти;
 • інші дані, зазначені Користувачем за його бажанням з метою виконання Умов та правил.
3.2. Адміністратор має право використовувати технологію "Cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

3.3. Адміністратор отримує інформацію про IP відвідувача Сайту та інформацію про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

3.4. Усі персональні дані Користувача Адміністратор отримує безпосередньо від Користувача чи його представника. У разі отримання згоди на обробку персональних даних від представника суб'єкта персональних даних повноваження даного представника на отримання згоди на обробку персональних даних від імені суб'єкта персональних даних перевіряються Адміністратором.

IV. ОБРОБКА та ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА​

4.1. Обробка персональних даних на користь Користувача полягає в отриманні, систематизації, накопиченні, зберіганні, уточненні (оновленні, зміні), використанні, поширенні, знеособленні, блокуванні, знищенні та захисті від несанкціонованого доступу.

4.2. Додаткової згоди Користувача на обробку персональних даних не вимагається, оскільки обробка персональних даних здійснюється виключно з метою виконання Умов та правил.

4.3. Обробка персональних даних Користувача ведеться шляхом змішаної обробки.

4.4. До обробки персональних даних Користувача можуть мати доступ лише особи, допущені Адміністратором до роботи з персональними даними Користувача, які підписали угоду про нерозголошення персональних даних Користувача.

4.5. Перелік осіб, які мають доступ до персональних даних Користувача, визначається за наказом Адміністратора.

4.6. Зберігання персональних даних має здійснюватися у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню чи знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей.

V. ВИКОРИСТАННЯ і ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА​

5.1. Використання персональних даних Користувача здійснюється Адміністратором виключно для досягнення цілей, визначених цією Політикою та Умовами та правилами.

5.2. При передачі персональних даних Користувача Адміністратор повинен дотримуватися таких вимог:
 • попередити осіб, які отримують персональні дані Користувача про те, що ці дані можуть бути використані лише з метою, для яких вони повідомлені, та вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримано. Особи, які отримують персональні дані Користувача, зобов'язані дотримуватися режиму конфіденційності. Ця Політика не поширюється у разі знеособлення персональних даних та загальнодоступних даних;
 • дозволяти доступ до персональних даних Користувача лише спеціально уповноваженим особам, при цьому зазначені особи повинні мати право отримувати ті Персональні дані, які необхідні для виконання Умов і правил.
5.3. Не допускається відповідати на запитання, пов'язаних з передачею інформації, що містять персональні дані, по телефону або факсу.

5.4. Адміністратор має право надавати або передавати Персональні дані Користувача третім особам у таких випадках:
 • якщо розкриття цієї інформації необхідне дотримання закону, виконання судового акту;
 • для сприяння у проведенні розслідувань, які здійснюються правоохоронними чи іншими державними органами;
 • для виконання Умов та правил (наприклад, у разі передачі своїх прав та обов'язків третім особам та ін.);

VI. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ​

6.1. Адміністратор зобов'язаний при Обробці персональних даних Користувача вживати необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій.
6.2. Для ефективного захисту Персональних даних Користувача необхідно:
 • дотримуватись порядку отримання, обліку та зберігання Персональних даних Користувача;
 • застосовувати технічні засоби охорони;
 • ознайомити під розпис усіх осіб, пов'язаних із отриманням, обробкою та захистом Персональних даних Користувача, з угодою про нерозголошення Персональних даних Користувача;
 • притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників, винних у порушенні норм, що регулюють обробку та захист персональних даних Користувача.
6.3. Допуск до Персональних даних Користувача працівників Адміністратора, які не ознайомилися під розпис із цією Політикою, не допускається.
6.4. Захист доступу до електронних баз даних, що містить Персональні дані Користувача, забезпечується:
 • використанням ліцензійних програмних продуктів, що запобігають несанкціонованому доступу третіх осіб до персональних даних Користувача;
 • системою паролів (паролі встановлюються Адміністратором та повідомляються індивідуально співробітникам, які мають доступ до Персональних даних Користувача).
6.5. Копіювати та робити виписки персональних даних Користувача дозволяється виключно з службовою метою з письмового дозволу Адміністратора.

VII. ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА​

7.1. Здійснювати Обробку персональних даних Користувача виключно з метою виконання Умов та правил.
7.2. Отримувати персональні дані Користувача безпосередньо в нього або через Сайт. Якщо персональні дані Користувача можна отримати лише у третьої сторони, то Користувач повинен бути повідомлений про це заздалегідь і від нього має бути отримана згода.
7.3. Не отримувати і не обробляти персональні дані Користувача про його расову, національну приналежність, політичні погляди, релігійні або філософські переконання, стан здоров'я, інтимне життя, за винятком випадків, передбачених законом.
7.4. Надавати доступ до своїх реєстраційних даних Користувачеві або його законному представнику при зверненні або при отриманні запиту, що містить номер основного документа, що засвідчує особу Користувача або його законного представника, відомості про дату видачі зазначеного документа і орган, що його видав, і власноручний підпис Користувача або його законного представника. Запит може бути направлений в електронній формі та підписаний електронним цифровим підписом відповідно до законодавства України. Відомості про наявність персональних даних повинні бути надані Користувачеві у доступній формі і в них не повинні міститися Персональні дані, що стосуються інших суб'єктів Персональних даних.
У строк, що не перевищує 7 (сім) робочих днів з дня надання суб'єктом Персональних даних або його представником відомостей, що підтверджують, що Персональні дані є неповними, неточними або неактуальними, Адміністратор зобов'язаний долучити до них необхідні зміни. У строк, що не перевищує 7 (сім) робочих днів з дня подання суб'єктом Персональних даних або його представником відомостей, що підтверджують, що такі персональні дані є незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, Адміністратор зобов'язаний знищити такі Персональні дані. Адміністратор зобов'язаний повідомити суб'єкта Персональних даних або його представника про внесені зміни та вжиті заходи та вжити розумних заходів для повідомлення третіх осіб, яким Персональні дані цього суб'єкта були передані.
7.5. Обмежувати право Користувача на доступ до своїх Персональних даних, якщо:
 • обробка Персональних даних, у тому числі Персональних даних, отриманих у результаті оперативно-розшукової, контррозвідувальної та розвідувальної діяльності, здійснюється з метою оборони країни, безпеки держави та охорони правопорядку;
 • обробка Персональних даних здійснюється органами, які здійснили затримання суб'єкта персональних даних за підозрою у скоєнні злочину або пред'явили суб'єкту Персональних даних обвинувачення у кримінальній справі, або застосували до суб'єкта Персональних даних запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення, за винятком передбачених кримінально-процесуальним законодавством допускається ознайомлення підозрюваного чи обвинуваченого із такими персональними даними;
 • надання Персональних даних порушує конституційні права та свободи інших осіб.
7.6. Забезпечити зберігання та захист персональних даних Користувача від неправомірного їх використання або втрати.

7.7. У разі виявлення недостовірних Персональних даних або неправомірних дій з ними особи, відповідальної за Обробку персональних даних Користувача, при його зверненні або на його запит (або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних), Адміністратор зобов'язаний здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача з моменту такого звернення або отримання такого запиту на період перевірки.

7.8. У разі підтвердження факту недостовірності Персональних даних Адміністратор на підставі документів, представлених Користувачем або його законним представником або уповноваженим органом захисту прав суб'єктів Персональних даних, або інших необхідних документів, зобов'язаний уточнити Персональні дані та зняти їх блокування.

7.9. У разі виявлення неправомірних дій з Персональними даними, Адміністратор у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з дати такого виявлення, зобов'язаний усунути допущені порушення. У разі неможливості усунення допущених порушень Адміністратор у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дати виявлення неправомірності дій із Персональними даними, зобов'язаний знищити Персональні дані. Про усунення допущених порушень або про знищення Персональних даних Адміністратор зобов'язаний повідомити суб'єкта Персональних даних або його законного представника, а у разі якщо звернення або запит було направлено уповноваженим органом із захисту прав суб'єктів Персональних даних, також у зазначений орган.

7.10. У разі досягнення мети обробки персональних даних Адміністратор зобов'язаний негайно припинити обробку персональних даних та знищити відповідні персональні дані в строк, що не перевищує 90 (дев'яносто) днів з дати досягнення мети обробки персональних даних.

7.11. У разі відкликання Користувача згоди на Обробку його персональних даних, Адміністратор зобов'язаний припинити їх Обробку або забезпечити припинення такої обробки (якщо обробка Персональних даних здійснюється іншою особою, що діє за дорученням Адміністратора) та у разі, якщо збереження Персональних даних більше не потрібне для цілей Обробки персональних даних, знищити Персональні дані або забезпечити їх знищення (якщо обробка Персональних даних здійснюється іншою особою, яка діє за дорученням Адміністратора) у строк, що не перевищує 90 (дев'яносто) днів з дати надходження зазначеного відгуку.

VIII. ПРАВА КОРИСТУВАЧА​

8.1. Користувач має право на доступ до таких відомостей:
 • інформації про себе, у тому числі що містять інформацію підтвердження факту Обробки персональних даних, а також мету такої Обробки, засоби Обробки персональних даних, що застосовуються Адміністратором;
 • відомостям про осіб (крім працівників Адміністратора), які мають доступ до Персональних даних або яким може бути наданий такий доступ на підставі договору з Адміністратором або на підставі чинного законодавства України;
 • переліку оброблюваних персональних даних та джерела їх отримання.
8.2. Користувач має право:
 • визначати форми та способи передачі його персональних даних, обмежувати способи та форми обробки персональних даних;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних, заборонити розповсюдження персональних даних без його згоди;
 • вимагати від Адміністратора зміни інформації про себе;
 • надавати Адміністраторам вказівку на уточнення інформації про себе.

IX. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА​

9.1. Відомості про персональні дані Користувача є конфіденційними.
9.2. Адміністратор забезпечує конфіденційність персональних даних і зобов'язаний не допускати їх розповсюдження третім особам з метою, що суперечить цілям обробки персональних даних, зазначених у цій Політиці, або наявності іншої законної підстави.
9.3. Особи, які мають доступ до Персональних даних Користувача, зобов'язані дотримуватись режиму Конфіденційності персональних даних, вони повинні бути попереджені про необхідність дотримання режиму секретності. У зв'язку з режимом Конфіденційності інформації персонального характеру повинні передбачатись відповідні заходи безпеки для захисту даних від випадкового або несанкціонованого знищення, випадкової втрати, несанкціонованого доступу до них, зміни або розповсюдження.
9.4. Усі заходи Конфіденційності персональних даних при зборі, обробці та зберіганні Персональних даних Користувача поширюються на всі носії інформації (паперові, електронні та ін.).
9.5. Режим Конфіденційності персональних даних знімається у разі знеособлення.

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА​

10.1. Адміністратор несе відповідальність за персональні дані, що знаходяться в його розпорядженні, та закріплює персональну відповідальність працівників за дотриманням встановленого режиму конфіденційності персональних даних.
10.2. Кожен співробітник, який отримує документ або інший носій, що містить Персональні дані Користувача, несе персональну відповідальність за збереження носія інформації та конфіденційність розміщених на ньому Персональних даних.
10.3. Будь-яка особа може звертатися до Адміністратора зі скаргою на порушення цієї Політики. Адміністратор зобов'язаний забезпечувати розгляд запитів, заяв та скарг Користувача, а також сприяти виконанню вимог компетентних органів. Скарги та заяви з питань дотримання вимог обробки даних розглядаються протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня надходження.
10.4. Особи, винні у порушенні норм, що регулюють отримання, обробку та захист Персональних даних Користувача, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ​

11.1. Ця Політика вводиться у дію з моменту її затвердження та опублікування та є обов'язковою для виконання Користувачем (з моменту акцепту Користувачем Умов та правил) та всіма особами, які мають доступ до персональних даних Користувача.
11.2. Користувачеві повідомлено про здійснення обробки його персональних даних Адміністратором. Користувач підтверджує, що самостійно приймає рішення про надання його персональних даних та дає згоду на їх обробку вільно, своєю волею та у своєму інтересі. Згода на Обробку персональних даних є конкретною, поінформованою та свідомою. Користувач також дає згоду на Обробку персональних даних для виконання Умов та правил шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою будь-яких засобів зв'язку. Згода на Обробку персональних даних надано Користувачем на термін дії Умов та правил.
11.3. Чинна редакція цієї Політики опублікована на Сайті та забезпечує відкритий доступ до нього, є невід'ємною частиною Умов та правил.
11.4. Для відкликання згоди на отримання та опрацювання своїх персональних даних, а також на передачу цих даних третім особам Користувачеві необхідно подати відповідну заяву в письмовій формі за допомогою форми зворотного зв'язку, встановленого на Сайті.

Захист персональних даних​

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до закону «Про захист персональних даних».

Цілі обробки персональних даних: https://crowdsource.pro/threads/Умови-реєстрації.1/

Ви дозволяєте адміністрації сайту crowdsource.pro збирати та обробляти Ваші персональні дані. З правами, що виникають у зв'язку з обробкою Ваших персональних даних, метою обробки та використання Ваших персональних даних ознайомлені.
Останнє оновлення: 31 Березень 2022 року​
 
 • Like
Реакції: 4elovek
Статус
Закрита.